Privacyverklaring

Privacyverklaring Stefan Schipper, opgesteld 23-5-2018.

Revisie 1: 24-5-2018

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Middels deze privacyverklaring geef ik aan hoe ik hiermee omga. Omdat de wet vrij nieuw is en ruimte overlaat voor discussie en interpretaties is onderstaande onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Deze verklaring zal worden aangepast als nieuwe inzichten dat wenselijk maken.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Ik ben nog aan het ontdekken wat er wel en niet op mij van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Ik zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

 

Identiteit
Stefan Schipper Stefan Schipper, gevestigd aan Westeinde 85 7671 EL Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stefanschipper.nl Westeinde 85 7671 EL Vriezenveen 0546 561244 info@stefanschipper.nl – stefan.schipper@planet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stefan Schipper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (vast/mobiele) email. Wij hebben deze gegevens nodig om onze dienstverlening naar U zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Let op de overheid verplicht ons om uw facturen en onze agenda tot 7 jaar na dato te bewaren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stefan.schipper@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stefan Schipper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stefan Schipper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stefan Schipper) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stefan Schipper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld met een maximale termijn van 24 maand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stefan Schipper verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stefan Schipper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stefan Schipper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stefan.schipper@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stefan Schipper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@stefanschipper.nl of stefan.schipper@planet.nl.

 

Portretrecht
Mijn hoofdtaak is fotograferen en maak dus veelal foto’s van mensen. Ik maak deze foto’s in opdracht van de persoon zelf of in opdracht van een opdrachtgever. Op deze foto’s staan personen zeer herkenbaar op de foto. De portretrecht beschermt deze gegevens en niet de nieuwe wet op de privacy. Hier is mijns inziens niets in gewijzigd. Wat betreft het werk in opdracht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld evenementen etc) adviseer ik hen om in hun arbeidscontracten en reglementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken. Via de opdrachtovereenkomst tussen mij en de opdrachtgever of persoon wordt toestemming aan mij gegeven om de portretten en foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals mijn digitale portfolio, etalage, exposities, facebook en andere social media. Foto’s worden door ons bewaard op een harde schijf/computer en kunnen dienen of gebruikt worden voor promo doeleinden van ons bedrijf.

Mocht U nog vragen hebben dan kunt U altijd contact met ons opnemen.

Vriendelijke groeten,

Stefan Schipper